Καλώς ήρθατε!

Το έργο «ΑΙΘΗΚΟΣ», το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2016, είναι ένα καινοτόμο έργο προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα ορεινά του Δήμου Πύλης εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση».

Το έργο αφορά την πιλοτική δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης Για Την Ανάπτυξη Και Προώθηση Της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα κανάλια πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη με υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και περιοχές.

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, χρειάζονται επιχειρηματική στήριξη. Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παροχή «συνδυαστικής στήριξης» σε ορεινές περιοχές, η οποία περικλείει τόσο τη γενικής φύσεως επιχειρηματική στήριξη όσο και την εξειδικευμένη συνδρομή των συμμετεχόντων ΑΕΙ/ΤΕΙ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής για νέες θέσεις εργασίας, τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων, την υποστήριξη υπαρχόντων κοινωνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων, καθώς και των υφιστάμενων τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, για την επίτευξη ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιλοτικό μηχανισμό πλαισιωμένο από ειδικές δομές επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης Τρικάλων, που αποτελεί την περιοχή πιλοτικής ανάπτυξης του προτεινόμενου μηχανισμού, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη διατήρηση των ήδη υφιστάμενων και την άμβλυνση των φαινομένων αποκλεισμού των κοινοτήτων της περιοχής.