Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Δρ. Μάριος Τρίγκας – Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Δρ. Μάριος Τρίγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οικονομικής και της Καινοτομίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Καινοτομία, τα Οικονομικά της Καινοτομίας και των επιχειρήσεων, διαχείριση της καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στην περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των δασικών πόρων. Έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση σημαντικού αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών στα αντικείμενα του επιστημονικού του ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του εμπειρίας, πέραν της διδασκαλίας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει ασχοληθεί και με την επιχειρηματική συμβούλευση και υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και συνεργάτης ερευνητής του ΕΚΕΤΑ.