ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πύλη Τρικάλων  25/04/2016

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

«ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

 

 

Σήμερα, Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ, στην Έδρα Δήμου Πύλης Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας σχετικά με την υλοποίηση του έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών».

Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού κ. Κατσίβελο Βύρωνα  και την παρουσίαση των συνεργατών και των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου. Έπειτα ακολούθησε η παρουσίαση του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δρ. Μάριο Τρίγκα, Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ. Αρχικά έγινε μία επισκόπηση της πορείας του έργου και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα. Έγινε αναλυτική παρουσίαση των Πακέτων Εργασίας του έργου, του προϋπολογισμού του, του χρονοδιαγράμματος και συντονισμός των μελών της ομάδας αναφορικά με την υλοποίηση. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου, με βάση τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος και οδηγούς επιλεξιμότητας δαπανών.

 Μετά το τέλος της περιγραφής του έργου, συζητήθηκαν καίρια θέματα όπως η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους κατοίκους των ορεινών περιοχών του Δήμου Πύλης και ο καθορισμός εκπροσώπων από κάθε φορέα για τον σχηματισμό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. Ακολούθως, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας επισκέφθηκαν τα ορεινά χωριά του Δήμου Πύλης Τρικάλων με σκοπό την γνωριμία με την περιοχή και την συλλογή ερωτηματολογίων.

Οι παρόντες:

1. Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

2. Σπύρος Αποστολόπουλος

3. Γεώργιος Γώγος

4. Βαΐα Διαγωμά

5. Όλγα Ιακωβίδου

6. Βύρων Κατσίβελος

7. Χριστιανα Κολιούσκα

8. Δήμητρα Λαζαρίδου

9. Αθανάσιος Μανούρας

10.         Κωνσταντίνα Μπέκου

11.         Χρήστος Νάκος

12.         Γεώργιος Νταλός

13.         Ιωάννης Παπαδόπουλος

14.         Σεραφείμ Παπαδόπουλος

15.         Μαρία Παρταλίδου

16.         Ιωάννα Ρούκη

17.         Αλέξανδρος Τζήμας

18.         Ιωάννης Τζιγκούρας

19.         Μάριος Τρίγκας

20.         Έφη Φωτάκη

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

                                                                                                        Δρ. Μάριος Τρίγκας

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ