Παρουσιάσεις από την επίσκεψη , 18 με 22 Ιουνίου 2016 στο Όσλο της Νορβηγίας

Δείτε σε ηλεκτρονική μορφή pdf τις παρουσιάσεις των εισηγητών καθώς και φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη 18 - 22 Ιουνίου 2016 στο Όσλο της Νορβηγίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους Νορβηγικούς εταίρους του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών σχέσεων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και καινοτόμων ιδεών που αφορούν την παραγωγή προϊόντων ξυλείας. 

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΙΘΗΚΟΣ- Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

Παρουσιάσεις: