Σεμινάρια στο Δήμο Πύλης 4-7-2016 στα πλαίσια του προγράμματος

Δείτε σε ηλεκτρονική μορφή pdf τις παρουσιάσεις των εισηγητών στα σεμινάρια Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές"στην Πύλη Τρικάλων  καθώς και φωτογραφικό υλικό από  τα σεμινάρια

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α - Γ’ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα - ορεινός τουρισμός - σύγχρονο και αποτελεσματικό μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών

Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' Παραγωγή και πιστοποίηση τοπικών/παραδοσιακών τροφίμων

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 - ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 - ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' Κτηνοτροφία και ορεινές περιοχές

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 - ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ  

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 - ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ’-Ζ’ Παραγωγή Δασικών Προϊόντων- Μεταφορά τεχνογνωσίας από την Νορβηγία

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 - ΠΥΛΗ  

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 - ΠΥΛΗ