ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ”

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

«Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 η 1η Συνάντηση Εργασίας των εταίρων του προγράμματος «ΑΙΘΗΚΟΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο Δημαρχείο Πύλης. Το πρόγραμμα, του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Τρικαλινός Δρ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ, έχει ως αντικείμενο τη Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών και για την εκτέλεσή του συνεργάζονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής φορέας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ξύλου Treteknisk και ο Δήμος Πύλης, ως εταίροι.

 

           Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή συνδυαστικής στήριξης στους κάτοικους των ορεινών περιοχών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και κανάλια πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη με υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και περιοχές, κυρίως λόγω του απομακρυσμένου των περιοχών όπου διαμένουν και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η ορεινή οικονομία. Η προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών αναφορικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μπορεί να αποτελέσει μία εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και γενικά των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην περιοχή. Ανάμεσα στις δράσεις του έργου ξεχωρίζουν η παροχή εκπαίδευσης σε κατοίκους της περιοχής, νέους, ανέργους αλλά και επιχειρηματίες καθώς και η δημιουργία δομής θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων στο Δήμο.

  Στο παραπάνω πλαίσιο η ομάδα εργασίας του προγράμματος που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ερευνητές και στελέχη των συνεργαζόμενων εταίρων, συζήτησε και ανέλυσε τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης του έργου και αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

           Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ακολούθησε γνωριμία με τις ορεινές περιοχές και χωριά του Δήμου Πύλης και τα συμμετέχοντα μέλη δεσμεύτηκαν να επανέλθουν εκ νέου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου εργασιών προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος των εργασιών και να προσδιοριστούν οι επόμενες δράσεις της ομάδας.